Politikalarımız

Vizyonumz

Pazar yerlerinde e-ticaret yapan her firmanın bir numaralı lojistik ve depolama çözümü sağlayıcısı olmak.

Misyonumuz

Dijital DNA'mız ile müşterilerimizin e-ticaret lojistiği ve depolama ihtiyaçlarının hızlı ve kolay şekilde çözülmesini amaçlarız.

Kalite Politikamız

Navlungo Lojistik ve Teknoloji A.Ş olarak lojistik faaliyetlerinin yönetilmesi, depolama ve bilişim faaliyetlerinin kapsamında,

 • İlgili Ulusal ve uluslararası yasalara uyum sağlamak,

 • Risk ve fırsatlarımızı değerlendirmek; süreçlerimizi sürekli geliştirmek,

 • İç ve dış paydaşlarımız ile açık iletişim kurmayı sağlamak; işbirliğini sağlamak,

 • Kurum içinde ekip çalışmasının vurgulamak, çalışanlarımızın katılımı ve çabalarıyla paydaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak,

 • Çalışanlarımızın becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve sundukları hizmetin kalitesini artırmak için eğitimler sağlamak, Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak; müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı sağlamak.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Navlungo Lojistik ve Teknoloji A.Ş olarak lojistik faaliyetlerinin yönetilmesi, depolama ve bilişim faaliyetlerinin kapsamında;

 • Ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak ve iç ve dış paydaşlara yönelik sorumluluklarımızı karşılamak için bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamak,

 • Bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, varlıkların güvenlik değerlerini tespit etmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve olası risklere karşı önlemleri geliştirmek ve uygulamak,

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarını, denetim sonuçlarını ve düzeltici faaliyetleri göz önünde bulundurarak sürekli olarak iyileştirme yapmayı amaçlamak,

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, diğer yönetim sistemleriyle entegre bir şekilde uygulamak,

 • Bilgi varlıklarının değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri ve tehditlerin tespiti için belirli bir çerçeveyi oluşturacak yöntemleri tanımlamak,

 • Tehditlerin bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği üzerindeki etkilerini değerlendirmek için bir çerçeve tasarlamak, Faaliyetlerimizin kapsamına göre riskleri yönetmek için prensipleri belirlemek,

 • Teknolojik değişiklikleri göz önünde bulundurarak riskleri sürekli olarak izlemeyi sağlamak

 • İş sürekliliğine katkıda bulunmak ve bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak amacıyla çalışmalar yapmak,

 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı kullanarak bilgi güvenliğini sürdürmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,

 • Tüm personelimize Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında farkındalık, bilgilendirme ve eğitimler vermek, bu eğitimleri belirli aralıklarla yenilemek,

 • Bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden koruma sağlamak,

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereksinimlerini anlamak ve karşılamak için çalışmalar yapmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Navlungo Lojistik ve Teknoloji A.Ş olarak lojistik faaliyetlerinin yönetilmesi, depolama ve bilişim faaliyetlerinin kapsamında;

 • Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun hareket etmek,

 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarımızı yasal gereklilikler ve ulusal/uluslararası standartlar doğrultusunda en üst seviyede tutarak öncü bir şirket olmak,

 • Acil durum müdahale planını oluşturmak ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve tatbikatlar yaparak personelin katılımı sağlamak,

 • Potansiyel riskleri değerlendirmek, yönetmek ve minimize etmek için gerekli önlemleri almak,

 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak, yaralanmaları ve sağlık sorunlarını önlemek için İş sağlığı ve güvenliği yönetimini sürekli olarak iyileştirmek,

 • Tüm faaliyetlerimizde çalışanların katılımını teşvik etmek ve ortak kararlarla hareket etmek,

 • Kazaları analiz ederek kök nedenlerini belirlemek ve prosedürlerimizi geliştirerek operasyonel gelişimi sürdürmek ve "Sıfır Kaza" hedefimize ulaşmak,

 • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlamak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak.

 1. Ana Sayfa/
 2. Politikalar
İlk gönderinizi beraber gerçekleştirelim.
7/24 destek, online ödeme, yük takipHemen Teklif Al